Mälaren - Görväln - Stockholms miljöbarometer

6344

Kallelse till Kommunstyrelsen - PDF Free Download

Lokala Åtgärdsprogram. 2021. Haninge kommun, Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund, Tyresö kommun Miljöbarometern (webbredovisning) Klimatsekretariatet (klimatindikatorer) New Republic (Strategi och kommunikation) Therese Quennerstedt (research och analys) Jon God, excelexpert (dataanalys) För mer information: kontakta Catrin Offerman, projektledare Aktuell Hållbarhet catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Miljöbarometern huddinge

  1. Götgatan 83b
  2. Empiriska formeln

Telefon: 08-535 300 00. E-post: huddinge@huddinge.se. Besöksadress: Kommunalvägen 28. Postadress: 141 85 Huddinge. Organisationsnummer Huddinge kommun är en sjö- och vattenrik kommun. Vi har 22 sjöar och många vattendrag och våtmarker. I södra delen av kommunen har vi höglänta sjöar som hör till de äldsta i Stockholms län.

Botkyrkas Miljöplattform - Botkyrka kommun

Haninge kommun, Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund, Tyresö kommun Miljöbarometern (webbredovisning) Klimatsekretariatet (klimatindikatorer) New Republic (Strategi och kommunikation) Therese Quennerstedt (research och analys) Jon God, excelexpert (dataanalys) För mer information: kontakta Catrin Offerman, projektledare Aktuell Hållbarhet catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor.

Miljöbarometern huddinge

Miljöbarometern - Huddinge kommun

Miljöbarometern huddinge

Undersökning av Huddinge kommuns naturområden 2016. Undersökning av Huddinge kommuns naturområden 2014. Ekokommunen Huddinge; Gifter i miljön; Klimat och energi; Miljöbarometern; Miljöprogram 2017-2021; Åtgärder för renare sjöar; Ängar i staden; Natur; Samverkan med akademierna; Stipendier och priser; Trygghet och säkerhet; Ung livsstil; Så styrs Huddinge; E-tjänster och blanketter; 08-535 300 00 ; Fler kontaktuppgifter; Frågor & svar Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Drevviken: Genomförd. Lokala Åtgärdsprogram. 2021.

E-post: huddinge@huddinge.se. Besöksadress: Kommunalvägen 28. Postadress: 141 85 Huddinge. Organisationsnummer Kontakt. Huddinge kommun.
Stor tunga

Miljöbarometern huddinge

• Översiktlig dagvattenutredning av Fullerstaåns avrinningsområde. Deluppdrag Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka). Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Tillsammans med Huddinge kommun förbättrar Stockholms stad vattenkvalitén i Långsjön. Du kan följa arbetet i Miljöbarometern.

Om våra annonser Dela artikeln: Gröna Bilister presenterar de kommunala indikatorerna tillsammans med 2030-sekretariatet. Miljöbarometern. Verktyg för effektiv miljö- och hållbarhetsredovisning Miljöbarometern för Uddevalla kommun Här kan du följa kommunens miljöarbete och läsa om de sex överripande miljömålen som antogs av fullmäktige i april 2013. Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet miljöarbete. Delmål K.H.B3. Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra Det bästa Huddinge Kommun Felanmälan Fotosamling.
Tv4 valprognos

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Miljöbarometern » Miljöprogram 2017 Riktlinjer; Mål för geografiska Huddinge. God ekologisk och kemisk status . Mål MP.2.1.

Gömmaren. Kvarnsjön i Gladö. Kvarnsjön i Lissma. Huddinge kommun. Telefon: 08-535 300 00. E-post: huddinge@huddinge.se.
Restmaterial 24
Sydlig entré på Häggvik station - Sollentuna kommun

2012-08-23. Sweco för Huddinge kommun. • Översiktlig dagvattenutredning av Fullerstaåns avrinningsområde. Deluppdrag Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka).


Kommunikativt ledarskap bok

Följ miljöutvecklingen i Huddinge - Miljöbarometern

Om våra annonser Dela artikeln: Gröna Bilister presenterar de kommunala indikatorerna tillsammans med 2030-sekretariatet. Miljöbarometern. Verktyg för effektiv miljö- och hållbarhetsredovisning Miljöbarometern för Uddevalla kommun Här kan du följa kommunens miljöarbete och läsa om de sex överripande miljömålen som antogs av fullmäktige i april 2013. Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet miljöarbete. Delmål K.H.B3. Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra Det bästa Huddinge Kommun Felanmälan Fotosamling. pic.