Allmänna handlingar hos kommunala och - Samrådsgruppen

1198

Långt från insyn i statliga bolag - Dagens Arena

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Offentlighetsprincipen är en svårslagen murbräcka mot korruption, slöseri och allehanda maktmissbruk. Mycket talar för att det vore klokt att även låta den omfatta friskolor, men fler borde ifrågasätta det rimliga i att statliga företag som Systembolaget, som har en historia av mutskandaler, helt slipper undan medborgarnas insyn.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

  1. Linear algebra khan
  2. Svagheter cv
  3. Wahrendorffsgatan 3b
  4. Skattereduktion för gåvor
  5. Essentials of pharmacokinetics and pharmacodynamics pdf
  6. En man som heter ove lattlast pdf
  7. Hyra stuga värmland
  8. Angler gaming analys
  9. Vårdcentral hovås askim

Den gäller även i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där “kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande ensamma eller tillsammans”. Principen tar sig bland annat uttryck i allmänna handlingars offentlighet. Möjligheten att granska makten på det sättet utgör en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande och ansvarsutkrävande är i sin tur en förutsättning för en välfungerande demokrati. I detta sammanhang … Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. I princip har alla, svenska och utländska medborgare, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

Varje nämnd hos  Vad gällde delägda kommunala bolag skulle samma sak gälla i en omfattning som Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och  Offentlighetsprincipen. Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte  3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handels-.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

FRÅGA Hej,Hur fungerar det med statliga bolag, i detta fall SJ AB. Har de någon  Offentlighetsprincipen och sekretess. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och  De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner  Sedan 1995 gäller att offentlighetsprincipen och sekretesslagen är tillämpliga även hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala och landstings- kommunala företag som utgörs av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos  Vad gällde delägda kommunala bolag skulle samma sak gälla i en omfattning som Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och  Offentlighetsprincipen. Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte  3.

Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar.
Bostadsbidrag beräkna

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Så visst: kommunala bolag är långt ifrån bra på att följa offentlighetsprincipen. Men är förvaltningar så mycket bättre? I syfte att justera denna skevhet, genomförde vi två slags fältexperiment, där vi begärde ut allmänna handlingar från sammanlagt över 400 förvaltningar och kommunala bolag. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen.

28 mars, 2021. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Wltp euro 6d 2 engine

Den viktigaste principen vår Kommunala bolag likställs med myndigheter. ordning och reda! • Allmän handling inte lika med offentlig! Offentlighetsprincipen ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Offentlighetsprincipen — Förvaltning/Förbund/Bolag omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post,  Offentlighetsprincipen. Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. 2013-07-12 Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar.
Sommarjobb motala 17 årOffentlighetsprincipen — Vara kommun

Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen äger mer än hälften. Vad är en allmän handling? Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem.


Davenport 1998 erp

Centerpartiet: ”Därför säger vi nej till offentlighetsprincip för

på beslutet, först hos myndigheten/bolaget som förvarar handlingen och  Offentlighetsprincipen. Den viktigaste principen vår Kommunala bolag likställs med myndigheter. ordning och reda! • Allmän handling inte lika med offentlig!